Výroční členská schůze a seminář AZVN v roce 2016

Výroční členská schůze a odborný seminář AZVN se konaly jako již tradičně v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě, a to od 23.5. do 25.5.´16. Letošní setkání mělo navíc slavnostnější ráz, neboť Asociace zkušeben vysokého napětí oslavila právě 20 let od svého založení. Za tu dobu došlo k významnému zvýšení kvality zkušební i technické činnosti členských zkušeben a AZVN si postupně vybudovala v očích odborných kruhů výrazné renomé.

Mimořádná členská schůze AZVN

Dne 8.prosince 2015 se v Praze – Zbraslavi konala Mimořádná členská schůze AZVN, z.s. Jediným programem schůze bylo řešení podmíněného členství zkušebny firmy O.R.G., spol. s r.o. nyní E13 Services, s.r.o. Vedoucí zkušebny byl prostřednictvím právního zástupce na jednání Mimořádné členské schůze pozván, ale nezúčastnil se a ani se neomluvil. Na základě listinných důkazů a svědeckých výpovědí se potvrdilo, že zkušebna při vstupní kontrole dne 21.května 2015 předložila komisi nepravdivé a účelově zmanipulované informace o zkušebně a její činnosti.

Výroční členská schůze a seminář v roce 2015

Členská schůze a seminář AZVN se konaly od 25.5.2015 do 27.5.2015 v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě. Děkujeme všem organizátorům i účastníkům za zdárný a bezproblémový průběh letošního semináře. Přejeme hodně pracovních i osobních úspěchů a těšíme se na shledání opět v roce 2016.

Výbor AZVN

Nové zkušebny přijaté v roce 2015

Nové zkušebny, které byly v roce 2015 přijaté mezi členy AZVN:
E 43 – Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
E 02 – PREdistribuce, a.s. - Diagnostika a měření

Oznámení

Do sekce dokumenty byly umístěny nové zkušební metodiky AZVN (označené ZM 50. - 60.).

Subscribe to Asociace zkušeben vysokého napětí RSS