OZNÁMENÍ: Ukončení členství

Dne 29. května 2017 ukončila na vlastní žádost členství v AZVN zkušebna E-12 Orgrez Bratislava, a.s.

Výroční členská schůze a seminář AZVN v roce 2017

Výroční členská schůze a odborný seminář AZVN se konaly v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě od 29.5. do 31.5. 2017. Členská schůze byla zároveň volební. Děkujeme všem zúčastněným za zdárný průběh VČS i semináře a těšíme se na opětovné setkání s vámi, členy AZVN, tak i s dalšími pracovníky z odborných institucí a pracovišť.

Výbor AZVN

Mimořádná členská schůze AZVN

Dne 8.prosince 2015 se v Praze – Zbraslavi konala Mimořádná členská schůze AZVN, z.s. Jediným programem schůze bylo řešení podmíněného členství zkušebny firmy O.R.G., spol. s r.o. nyní E13 Services, s.r.o. Vedoucí zkušebny byl prostřednictvím právního zástupce na jednání Mimořádné členské schůze pozván, ale nezúčastnil se a ani se neomluvil. Na základě listinných důkazů a svědeckých výpovědí se potvrdilo, že zkušebna při vstupní kontrole dne 21.května 2015 předložila komisi nepravdivé a účelově zmanipulované informace o zkušebně a její činnosti.

Výroční členská schůze a seminář v roce 2015 a 2016

Členská schůze a seminář AZVN se konaly v květnu 2015 i v květnu 2016 v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě. Děkujeme všem organizátorům i účastníkům za zdárný a bezproblémový průběh. Přejeme hodně pracovních i osobních úspěchů a těšíme se na shledání opět v roce 2017. Výbor AZVN

Nové zkušebny přijaté v roce 2015

Nové zkušebny, které byly v roce 2015 přijaté mezi členy AZVN:
E 43 – Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
E 02 – PREdistribuce, a.s. - Diagnostika a měření

Oznámení

Do sekce dokumenty byly umístěny nové zkušební metodiky AZVN (označené ZM 50. - 60.).

Subscribe to Asociace zkušeben vysokého napětí RSS