Nové zkušebny přijaté v roce 2015

Nové zkušebny, které byly v roce 2015 přijaté mezi členy AZVN:
E 43 – Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
E 02 – PREdistribuce, a.s. - Diagnostika a měření