Výroční členská schůze a seminář v roce 2015 a 2016

Členská schůze a seminář AZVN se konaly v květnu 2015 i v květnu 2016 v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě. Děkujeme všem organizátorům i účastníkům za zdárný a bezproblémový průběh. Přejeme hodně pracovních i osobních úspěchů a těšíme se na shledání opět v roce 2017. Výbor AZVN