Členská schůze a seminář AZVN v r. 2023 a termín schůze a semináře v roce 2024

Vážení členové AZVN, přátelé a příznivci!

Výroční členská schůze AZVN a seminář AZVN se v r. 2023 konala v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě, jak už se stalo tradicí. Vše proběhlo zdárně a na rok 2024 je již zarezervován termín konání na témže místě.

Termín konání VČS a semináře v roce 2024: 20.5. až 22.5.2024.

Samozřejmě případné neočekávané změny budou oznámeny výborem a potvrzeny příslušnými e-maily. Budeme doufat, že k nečekaným změnám nedojde a v roce 2024 se opět sejdeme.
Výbor AZVN.

Reportáž v České televizi

O vn zkušebně v Běchovicích (E-04) odvysílala reportáž ČT - https://www.facebook.com/137067469008/videos/10156053815199009/

OZNÁMENÍ: Ukončení členství

Dne 29. května 2017 ukončila na vlastní žádost členství v AZVN zkušebna E-12 Orgrez Bratislava, a.s.

Mimořádná členská schůze AZVN

Dne 8.prosince 2015 se v Praze – Zbraslavi konala Mimořádná členská schůze AZVN, z.s. Jediným programem schůze bylo řešení podmíněného členství zkušebny firmy O.R.G., spol. s r.o. nyní E13 Services, s.r.o. Vedoucí zkušebny byl prostřednictvím právního zástupce na jednání Mimořádné členské schůze pozván, ale nezúčastnil se a ani se neomluvil. Na základě listinných důkazů a svědeckých výpovědí se potvrdilo, že zkušebna při vstupní kontrole dne 21.května 2015 předložila komisi nepravdivé a účelově zmanipulované informace o zkušebně a její činnosti. Mimořádná členská schůze v souladu se Stanovami AZVN jednomyslně rozhodla o okamžitém ukončení podmíněného členství zkušebny schváleného dne 25.května 2015. Rozhodnutí se vztahuje i na nástupnické firmy.

Subscribe to Asociace zkušeben vysokého napětí RSS