Termín členské schůze a semináře AZVN v roce 2025

Vážení členové AZVN, přátelé a příznivci!

Výroční členská schůze AZVN a seminář AZVN se v roce 2024 konala v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě, jak už se stalo tradicí. Za zdárný průběh VČS i semináře děkujeme všem zúčastněným.

Termín konání VČS a semináře v roce 2025: 26.5. až 28.5.2025. Případné neočekávané změny budou včas avizovány.

S přátelským pozdravem
Výbor AZVN.

Reportáž v České televizi

O vn zkušebně v Běchovicích (E-04) odvysílala reportáž ČT - https://www.facebook.com/137067469008/videos/10156053815199009/

OZNÁMENÍ: Ukončení členství

Dne 29. května 2017 ukončila na vlastní žádost členství v AZVN zkušebna E-12 Orgrez Bratislava, a.s.

Mimořádná členská schůze AZVN

Dne 8.prosince 2015 se v Praze – Zbraslavi konala Mimořádná členská schůze AZVN, z.s. Jediným programem schůze bylo řešení podmíněného členství zkušebny firmy O.R.G., spol. s r.o. nyní E13 Services, s.r.o. Vedoucí zkušebny byl prostřednictvím právního zástupce na jednání Mimořádné členské schůze pozván, ale nezúčastnil se a ani se neomluvil. Na základě listinných důkazů a svědeckých výpovědí se potvrdilo, že zkušebna při vstupní kontrole dne 21.května 2015 předložila komisi nepravdivé a účelově zmanipulované informace o zkušebně a její činnosti. Mimořádná členská schůze v souladu se Stanovami AZVN jednomyslně rozhodla o okamžitém ukončení podmíněného členství zkušebny schváleného dne 25.května 2015. Rozhodnutí se vztahuje i na nástupnické firmy.

Subscribe to Asociace zkušeben vysokého napětí RSS