Oznámení

Vážení kolegové, členové AZVN a přátelé!

 

Vzhledem ke stále nepříznivé koronavirové situaci v ČR i ve světě se výbor AZVN, z.s. usnesl, že:

ČLENSKÁ SCHŮZE AZVN, z.s. a ODBORNÝ SEMINÁŘ pracovníků zkušeben vn se ani v letošním roce 2021 konat nebudou a odkládají se na rok 2022, a to předběžně na 23. až 25. května, případně na jiný termín, který bude výborem vybrán podle aktuální situace v daném časovém období.

Věříme, že v dané situaci toto rozhodnutí výboru přijmete s pochopením a společně budeme doufat, že v příštím roce bude už konečně situace příznivější a vše bude probíhat v normálu.

 

Přejeme všem hlavně dobré zdraví a naději na lepší čas. 

Výbor AZVN

 

Reportáž v České televizi

O vn zkušebně v Běchovicích (E-04) odvysílala reportáž ČT - https://www.facebook.com/137067469008/videos/10156053815199009/

OZNÁMENÍ: Ukončení členství

Dne 29. května 2017 ukončila na vlastní žádost členství v AZVN zkušebna E-12 Orgrez Bratislava, a.s.

Mimořádná členská schůze AZVN

Dne 8.prosince 2015 se v Praze – Zbraslavi konala Mimořádná členská schůze AZVN, z.s. Jediným programem schůze bylo řešení podmíněného členství zkušebny firmy O.R.G., spol. s r.o. nyní E13 Services, s.r.o. Vedoucí zkušebny byl prostřednictvím právního zástupce na jednání Mimořádné členské schůze pozván, ale nezúčastnil se a ani se neomluvil. Na základě listinných důkazů a svědeckých výpovědí se potvrdilo, že zkušebna při vstupní kontrole dne 21.května 2015 předložila komisi nepravdivé a účelově zmanipulované informace o zkušebně a její činnosti. Mimořádná členská schůze v souladu se Stanovami AZVN jednomyslně rozhodla o okamžitém ukončení podmíněného členství zkušebny schváleného dne 25.května 2015. Rozhodnutí se vztahuje i na nástupnické firmy.

Subscribe to Asociace zkušeben vysokého napětí RSS