Oznámení

ČLENSKÁ SCHŮZE AZVN a ODBORNÝ SEMINÁŘ pracovníků zkušeben vn se bude konat ve dnech 27.-29.5. 2019, a to jako obvykle v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě. Zdravíme členy AZVN a těšíme se opět na shledání.
Výbor AZVN

Reportáž v České televizi

O vn zkušebně v Běchovicích (E-04) odvysílala reportáž ČT - https://www.facebook.com/137067469008/videos/10156053815199009/

OZNÁMENÍ: Ukončení členství

Dne 29. května 2017 ukončila na vlastní žádost členství v AZVN zkušebna E-12 Orgrez Bratislava, a.s.

Výroční členská schůze a seminář AZVN v roce 2017

Výroční členská schůze a odborný seminář AZVN se konaly v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě od 29.5. do 31.5. 2017. Členská schůze byla zároveň volební. Děkujeme všem zúčastněným za zdárný průběh VČS i semináře a těšíme se na opětovné setkání s vámi, členy AZVN, tak i s dalšími pracovníky z odborných institucí a pracovišť.

Výbor AZVN

Mimořádná členská schůze AZVN

Dne 8.prosince 2015 se v Praze – Zbraslavi konala Mimořádná členská schůze AZVN, z.s. Jediným programem schůze bylo řešení podmíněného členství zkušebny firmy O.R.G., spol. s r.o. nyní E13 Services, s.r.o. Vedoucí zkušebny byl prostřednictvím právního zástupce na jednání Mimořádné členské schůze pozván, ale nezúčastnil se a ani se neomluvil. Na základě listinných důkazů a svědeckých výpovědí se potvrdilo, že zkušebna při vstupní kontrole dne 21.května 2015 předložila komisi nepravdivé a účelově zmanipulované informace o zkušebně a její činnosti.

Subscribe to Asociace zkušeben vysokého napětí RSS