O nás

AZVN je profesní sdružení založené v roce 1996, které svou činností navázalo na dvacetiletou odbornou spolupráci vysokonapěťových zkušeben, působících převážně v energetických závodech, jejichž činnost je zaměřena zejména na zkoušky dielektrických ochranných a pracovních pomůcek, diagnostické zkoušky transformátorů, generátorů a bleskojistek. Programovým cílem AZVN, který je zakotven v jejích stanovách, je zajišťování odborné úrovně činnosti zkušeben vysokého napětí. V současné době AZVN sdružuje 58 zkušeben (50 z ČR, 8 ze SR) z energetiky, opravárenských a diagnostických pracovišť, výrobních a dopravních podniků. Orgány AZVN: Nejvyšším orgánem AZVN je členská schůze, konaná minimálně jednou ročně. Garantem plnění stanovených i očekávaných záměrů, směřujících ke kvalitě práce vysokonapěťových zkušeben, je volený výbor AZVN. Nyní pracuje ve složení:

 

Předseda : Ing. Václav Aschenbrenner tel: 602 349 515 predseda@azvn.cz
Místopředseda: Ing. Jiří Brázdil, Ph.D. tel: 602 336 217 jiri.brazdil@orgrez.cz
Kontrolní komise: Ing. Vít Barborka tel: 724 574 465 vit.barborka@tudc.cz

 

Webmaster : Jan Kvasnička tel: 732 902 963 kvasnjan@fel.cvut.cz