O nás

AZVN je profesní sdružení založené v roce 1996, které svou činností navázalo na dvacetiletou odbornou spolupráci vysokonapěťových zkušeben, působících převážně v energetických závodech, jejichž činnost je zaměřena zejména na zkoušky dielektrických ochranných a pracovních pomůcek, diagnostické zkoušky transformátorů, generátorů a bleskojistek. Programovým cílem AZVN, který je zakotven v jejích stanovách, je zajišťování odborné úrovně činnosti zkušeben vysokého napětí. V současné době AZVN sdružuje 57 zkušeben (49 z ČR, 8 ze SR) z energetiky, opravárenských a diagnostických pracovišť, výrobních a dopravních podniků. Orgány AZVN Nejvyšším orgánem AZVN je členská schůze, konaná minimálně jednou ročně. Garantem plnění stanovených i očekávaných záměrů, směřujících ke kvalitě práce vysokonapěťových zkušeben, je volený výbor AZVN. Nyní pracuje ve složení:

 

Předseda : Ing. Václav Aschenbrenner tel: 602 349 515 predseda@azvn.cz
Místopředseda: Doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc. tel: 603 309 429 kvasnicv@fel.cvut.cz
Členové: Ing. Jiří Brázdil, Ph.D. tel: 602 336 217 jiri.brazdil@orgrez.cz
  Ing. Jaroslav Kubalík, Ph.D. tel: 602 690 855 jaroslav.kubalik@cez.cz
  Ing. Leoš Valenta, CSc. tel: 775 772 095 valenta.leos@gmail.com
  Ing. Dobroslav Jarolímek tel: 603 342 597 jarolimek@dpp.cz
  Petr Vaněk tel: 724 587 866 vanek@eguhv.com
Kontrolní komise: Ing. Vít Barborka tel: 724 574 465 vit.barborka@tudc.cz
  Ing. Josef Pravda tel: 731 431 329 josef.pravda@siemens.com
  Ing. Karel Novák tel: 602 563 398