O nás

AZVN je profesní sdružení založené v roce 1996, které svou činností navázalo na dvacetiletou odbornou spolupráci vysokonapěťových zkušeben, působících převážně v energetických závodech, jejichž činnost je zaměřena zejména na zkoušky dielektrických ochranných a pracovních pomůcek, diagnostické zkoušky transformátorů, generátorů a bleskojistek. Programovým cílem AZVN, který je zakotven v jejích stanovách, je zajišťování odborné úrovně činnosti zkušeben vysokého napětí. V současné době AZVN sdružuje 55 zkušeben (47 z ČR, 8 ze SR) z energetiky, opravárenských a diagnostických pracovišť, výrobních a dopravních podniků. Orgány AZVN Nejvyšším orgánem AZVN je členská schůze, konaná minimálně jednou ročně. Garantem plnění stanovených i očekávaných záměrů, směřujících ke kvalitě práce vysokonapěťových zkušeben, je volený výbor AZVN. Nyní pracuje ve složení:

 

Předseda : Ing. Václav Aschenbrenner tel: 602 349 515 predseda@azvn.cz
Místopředseda: Doc. Ing. Vladislav Kvasnička, CSc. tel: 224 352 371 kvasnicv@fel.cvut.cz
Člen výboru: Ing. Jaroslav Kubalík, Ph.D. tel: 602 690 855 jaroslav.kubalik@cez.cz
Člen výboru: Petr Vaněk tel: 724 587 866 vanek@eguhv.com
Asistent předsedy: Ing. Alfons Limpouch tel: 731 431327 alfons.limpouch@seznam.cz
Kontrolní komise: Ing. Karel Novák tel: 606 355 375 rodinanovakova@centrum.cz
Webmaster: Jan Kvasnička tel: 732 902 963 kvasnjan@fel.cvut.cz