Výroční členská schůze a seminář AZVN v roce 2017

Výroční členská schůze a odborný seminář AZVN se konaly v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě od 29.5. do 31.5. 2017. Členská schůze byla zároveň volební. Děkujeme všem zúčastněným za zdárný průběh VČS i semináře a těšíme se na opětovné setkání s vámi, členy AZVN, tak i s dalšími pracovníky z odborných institucí a pracovišť.

Výbor AZVN