Oznámení

ČLENSKÁ SCHŮZE AZVN a ODBORNÝ SEMINÁŘ pracovníků zkušeben vn se konaly ve dnech 28.-30.5. 2018 v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě. Děkujeme všem členům, přednášejícím i dalším hostům za příspěvky a další zdárný průběh akce a těšíme se opět za rok na shledání.
Výbor AZVN