Oznámení

ČLENSKÁ SCHŮZE AZVN a ODBORNÝ SEMINÁŘ pracovníků zkušeben vn se bude konat v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě. Vzhledem k nynější velmi nepříznivé situaci v ČR i ve světě byl určen nový termín konání v uvedeném hotelu, a to ve dnech 2.11. až 4.11. 2020. Podrobnosti Vám budou sděleny operativně podle aktuální situace, kdy bude vše upřesněno.

Zdravíme Vás a přejeme v této době hlavně dobré zdraví a naději na lepší čas. Výbor AZVN