Oznámení

ČLENSKÁ SCHŮZE AZVN a ODBORNÝ SEMINÁŘ pracovníků zkušeben vn se konaly ve dnech 27.-29.5. 2019 v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě. Děkujeme všem zúčastněným členům, přednášejícím i hostům za zdárný průběh semináře a těšíme se za rok opět na shledání. Výbor AZVN