Oznámení

Vážení kolegové, členové AZVN a přátelé!

 

Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející koronavirové situaci v ČR i ve světě se výbor AZVN, z.s. za účasti předsedy kontrolní komise na své schůzi dne 5.8.2020 usnesl, že: