Termín členské schůze a semináře AZVN v roce 2025

Vážení členové AZVN, přátelé a příznivci!

Výroční členská schůze AZVN a seminář AZVN se v roce 2024 konala v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě, jak už se stalo tradicí. Za zdárný průběh VČS i semináře děkujeme všem zúčastněným.

Termín konání VČS a semináře v roce 2025: 26.5. až 28.5.2025. Případné neočekávané změny budou včas avizovány.

S přátelským pozdravem
Výbor AZVN.