Dokumenty

 

Zkušební metodiky AZVN

 

ZM název platnost od
01 Periodické zkoušky ochranných a pracovních pomůcek
- novelizace vydání metodiky
01.07.2000
01.01.2010
02 Odběry vzorků izolačních olejů 01.07.2000
03 Obsah vody v izolačním oleji 01.07.2000
04 Metoda určení průrazného napětí kapalných izolantů při síťovém kmitočtu 01.07.2000
05 Stanovení čísla kyselosti minerálních izolačních olejů
- novelizace vydání metodiky
01.07.2000
01.04.2009
06 Diagnostické zkoušky svodičů přepětí - ventilové bleskojistky 01.08.2002
07 Diagnostické zkoušky svodičů přepětí - bezjiskřišťové omezovače 01.08.2002
08 Periodické zkoušky pomůcek pro PPN - izolační tyče a izolační žebříky 01.07.2003
09 Periodické zkoušky pomůcek pro PPN - stejnosměrné zkoušečky napětí 01.07.2003
10 Periodické zkoušky pomůcek pro PPN - izolační kryty 01.06.2007
11 Základní diagnostická měření výkonových transformátorů, tlumivek a reaktorů 15.09.2003
12 Stanovení čísla kyselosti potenciometrickou metodou 01.12.2005
13 Měření tan δ, ε a p olejů 01.07.2006
14 Kusové zkoušky výkonových transformátorů do napětí 38,5 kV 01.11.2006
15 Stanovení obsahu inhibitoru DBPC v minerálním izolačním oleji 01.05.2011
16 Mezipovrchové napětí 01.11.2012
17 Stanovení kalů v n-heptanu 01.04.2013
18 Vzorkování izolačních kapalin a volných plynů pro plynově chromatografickou analýzu (DGA) 01.05.2014
19 Vzorkování pevné izolace z výkonových transformátorů 01.05.2014
20 Periodické zkoušky přenosných zkratovacích souprav 17.02.2016
21 Kontroly a zkoušky systémů VDS pro zařízení vn 01.12.2016

 

 

V rámci programu „Metodika stanovení životnosti vysokonapěťových izolačních systémů točivých strojů“ byly vypracovány metodiky pro diagnostiku vn točivých strojů. Práce na nich probíhaly v předchozích letech paralelně s metodikami AZVN pro netočivé stroje, oleje a pomůcky a v r. 2010 byly ukončeny. Garantem byl ORGREZ, který na metodikách spolupracoval s FEL ZČU Plzeň a ČEZ, a.s. S ohledem na tématické zaměření bylo metodikám přiřazeno označení samostatnou číselnou řadou:

 

ZM název platnost od
50 Metody a kritéria pro diagnostiku izolačního systému vysokonapěťových točivých elektrických strojů
(turbogenerátory, hydrogenerátory a vn motory)
01.01.2011
51 Stejnosměrné zkoušky a měření izolačního systému vysokonapěťových točivých elektrických strojů
(turbogenerátory, hydrogenerátory a vn motory)
01.01.2011
52 Střídavé zkoušky a měření izolačního systému vysokonapěťových točivých elektrických strojů
(turbogenerátory, hydrogenerátory a vn motory)
01.01.2011
53 Detekce částečných výbojů prostřednictvím zjišťování ozónu v chladicím médiu
vn elektrických strojů točivých
01.01.2011
54 Měření výbojové činnosti vn točivých strojů diferenční induktivně vázanou sondou 01.01.2011
55 Hluková diagnostika vn točivých strojů 01.01.2011
56 Strukturální analýzy v diagnostice vn točivých strojů 01.01.2011
57 Metodika vyhodnocování zkoušek a měření izolačního systému vysokonapěťových točivých elektrických strojů
(turbogenerátory, hydrogenerátory a vn motory)
01.01.2011
58 Metodika zjišťování zbytkové životnosti vn točivých strojů 01.01.2011
59 Metodika výrobních zkoušek vysokonapěťových točivých strojů 01.01.2011
60 Metodika přejímacích zkoušek vysokonapěťových točivých strojů 01.01.2011

 

Metodické pokyny

 

MP název platnost od
01/2010 Periodické zkoušky pomůcek staršího typu 09.07.2010
02/2011 Periodické zkoušky pomůcek - opravy a seřizování 30.06.2011
03/2012 Vzorkování kapalných dielektrik 23.10.2012
04/2012 Stanovení obsahu vody v oleji 23.10.2012
05/2013 Napěťové zkoušečky od fy. ESPA 06.05.2013
06/2017 Periodické zkoušky kabelů přenosných uzemňovacích a zkratovacích souprav 26.10.2017

 

Metodiky zkoušek jsou řízenými dokumenty pro potřeby členských zkušeben AZVN. Eventuelním zájemcům mimo AZVN je možno je odprodat na základě objednávky a po projednání ve výboru AZVN, ovšem jen jako neřízené dokumenty.